Home
Gallery
Acknowledgements
Call for Papers
Tadeusz Caliński
Useful Info
Organizers
Committees
Invited Speakers
Participants
Program
History
Special Sessions
Related Conferences Awards

Kontakt z ośrodkiem w Będlewie: 61 8135187

Ostatni komunikat

Kontakt: linstat@au.poznan.pl                      english

Termin nadsyłania streszczeń: 31 stycznia 2008

Formatka streszczenia: abstrakt

Opłaty

Na opłatę konferencyjną składają się koszty zakwaterowania w Ośrodku Konferencyjnym, (pokój 1- lub 2-osobowy z łazienką), wyżywienie od kolacji 20 kwietnia do śniadania 26 kwietnia, koszty materiałów konferencyjnych, druku streszczeń, uroczystej kolacji oraz innych wydarzeń towarzyskich:

 • Normalna - 1250 zł / 1400 zł (przed / po 31 stycznia 2008);
 • Doktoranci prezentujący referat lub poster - 900 zł / 1000 zł
  (przed / po 31 stycznia 2008);
 • Osoby towarzyszące - 750 zł

Sposób zapłaty

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto Instytutu Matematycznego PAN. Instytut wystawia i przesyła fakturę bezpośrednio po otrzymaniu opłaty konferencyjnej. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie pełnej nazwy uczelni, jej adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Nr konta bankowego dla przelewu w zlotych:

 • Właściciel konta: Instytut Matematyczny PAN
 • Adres właściciela konta: ul. Śniadeckich 8,
  00-956 Warszawa 10, Poland
 • Nazwa banku i oddział: Bank BPH, Aleja Pokoju 1, Kraków
 • Numer konta:  06 1060 0076 0000 4110 5000 0906
 • Tytuł wpłaty: Nazwisko członka konferencji LinStat'08

Webmaster: Katarzyna Filipiak